Investmentbolagen Industrivärden, Latour och Lundberg är numera samtliga värda över 100 miljarder kronor, skriver Dagens industri.

ANNONS

Milstolpen passeras efter att bolagen haft en stark kursutveckling under det senaste året. Industrivärden är upp 36 procent, Latour 45 procent och Lundberg drygt 55 procent. Storbolagsindexet har avancerat 20 procent under jämförelseperioden.

De tre bolagens utveckling har lett till att samtliga är dyrare än jämfört med femårssnittet, vad gäller substansrabatt eller -premie.

Industrivärden har en rabatt på 8,8 procent medan femårssnittet är 12,5 procent. För Latour handlar det om en premie på 20,1 procent mot snittpremien på 3,8 procent medan Lundbergs premie är 7,8 procent jämfört med historiska på 0,5 procent.

Överlägset störst bland investmentbolagen är Wallenbergarnas Investor med ett marknadsvärde på nästan 430 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS