Investeringar i bolag som är utanför börsen har blivit allt mer tillgängliga under de senaste åren. Det är dock viktigt att se över skatteeffekterna när du köper aktier i ett onoterat bolag.

ANNONS

Samtidigt som anställda ofta får en möjlighet att köpa sig in i bolag har också flera snabbväxande företag anskaffat kapital utanför börsen.

Tidigare har aktier i onoterade bolag enbart kunnat placeras i vanliga aktiedepåer – vilket ofta resulterar i betydande reavinstskatter när företaget sätts på börsen eller blir uppköpt.

Nu har det dock blivit möjligt att ha aktierna i en kapitalförsäkring och därigenom nå en lägre skattesats, skriver Di.

ISK för onoterat

I dag erbjuder flera aktörer möjligheten att ha onoterade aktier i en kapitalförsäkring. Tjänsten kallas ”ISK för onoterat” och har utvecklats av värderingsinstitutet Kaptena.

I stället för att betala reavinstskatter blir kunder schablonbeskattade på sina innehav enligt kvartalsmässiga bolagsvärderingar utförda av Kaptena.

ANNONS
ANNONS

För att ta del av tjänsten får du inte vara aktiv i bolaget och mer än 30 procent av aktierna måste ägas av andra passiva aktörer.

Lönar sig vid en större avkastning

Tjänsten erbjuds i nuläget av Nordnet till en kostnad på 3 000 kronor per värdepapper samt en rörlig försäkringsavgift som bestäms i relation till innehavets värdering.

Jämfört med ett vanligt investeringssparkonto är avgifterna förvisso höga men Martin Ringberg, Nordnets Sverigechef, menar att de står i relation till de höga administrativa kostnaderna.

”Beräknar man en avkastning på tio procent årligen så lönar sig kapitalförsäkringen från ett innehav på 500 000 kronor. Om man tror på en avkastning på 20 procent har du en ’break even’ på 100 000 kr”, fortsätter han.

Fullt möjligt att flytta befinitliga innehav

Vanligast är att investerare använder sig av kapitalförsäkringen redan när aktieköpet genomförs.

ANNONS
ANNONS

Ofta i samband med en så kallad pre-IPO-runda där bolaget har en tydlig målsättning att noteras inom 12 – 24 månader.

Det finns dock möjlighet att flytta befintliga investeringar från aktiedepåer till kapitalförsäkringar. Det kräver dock att du säljer dina aktier till försäkringen till marknadsvärde – vilket måste deklareras och kan resultera i höga reavinstskatter om bolaget har växt sedan investeringen genomfördes.

Läs mer: Pre-IPO – attraktivt att få vara tidig investerare