Kolpriset rusar när internationella aktörer slutar använda ryskt kol. Det märks också i Indien, som brukar importera sitt kol från Australien.

ANNONS

Det statligt ägda bolaget Coal India har vid auktioner på kol den senaste månaden noterat tydliga svängningar och framför allt prisstegringar.

Anledningen är att kolpriset på det importerade australiska kolet går upp när fler aktörer vill köpa. Prisökningarna kommer som en konsekvens av kriget, enligt Bloomberg.

”Spotpriserna  på kol reflerkterar en marknadstendens. Det är marknadens svar på efterfrågan som avgör ”, skriver Coal India i ett uttalande.

Kolpriset i auktioner rusar mest

Ungefär 15-20 procent av kolet säljer bolaget genom ett webbaserat auktionssystem, där priserna generellt sett ligger högre än för de mer långsiktiga kontrakten. I januari låg spotpriserna i auktionssystemet ungefär 100 procent över genomsnittet, enligt Bloomberg.

Coal India är en av världens största kolproducenter och tar fram ungefär en halv miljard ton kol per år från egna gruvor och dagbrott. Mycket av kolet bryts i delstaten Jharkhand. I dess Jharia-område.

ANNONS
ANNONS

Utvecklingen gynnar den lokala kolproduktionen, vilket kan störa utvecklingen bort från fossil bränsleproduktion. Lokalt är kolpriset lägre. Där ligger priset på cirka 154 dollar per ton, enligt Bloomberg.

Läs också:

Stora utsläppsminskningar i Kina – på grund av ekonomin [Dagens PS]