Ica Group rapporterar en god utveckling under vad man kallar ett volatilt år. Under fjärde kvartalet 2021 ökar nettoomsättning och resultat per aktie.

ANNONS

Ica Gruppens vd Per Strömberg säger i ett pressmeddelande att helåret 2021 har präglats av fortsatt volatila marknader, men att man trots det har haft bra utveckling i verksamheterna.

”Viktiga steg har tagits i våra framtidsprojekt och givet förutsättningarna har försäljnings- och resultatutvecklingen varit god i koncernens olika delar”, säger skriver Strömberg.

Apotek Hjärtat ökar

Apotek Hjärtat ökar marknadsandelen, och har en fortsatt stark resultatutveckling, och trots det man kallar en besvärlig marknad visar Rimi Baltic stabilt resultat. Ica Bankens lansering av bolån faller väl ut och förbättrar resultatet, och Ica Sverige startar det automatiserade e-handelslagret i Stockholm.

För hela koncernen ökar nettoomsättningen under fjärde kvartalet med 0,8 procent till 32 860 miljarder kronor(32 593). Periodens resultat uppgår till 1,043 miljarder (919), och där ingår resultat från avyttringar och nedskrivningar.

Resultatet per aktie är 5,16 kronor (4,54), och kassaflöde från den löpande verksamheten är 2,379 miljarder, exklusive Ica Banken.

Sista handelsdagen 13 januari

Sista dagen för handel på börsen var 13 januari 2022, och Ica-handlarnas Förbund och AMF har lämnat offentligt uppköpserbjudande till Ica Gruppens aktieägare. Också innehavare av utestående obligationer får frivilligt återköpserbjudande.

”Vi kan också notera att det första året med våra nya klimatmål har avslutats och resan mot netto noll 2030 är igång”, säger vd Per Strömberg. ”Hållbarhetsfrågan är också allt viktigare i vår fastighetsverksamhet och det pågår ett omfattande arbete i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan från både existerande fastigheter och vid nybyggnation. Flera av våra pågående projekt möter här högt ställda krav på hållbarhet.”

ANNONS
ANNONS

Läs även: Handelsbanken sviker analytikerna – men vd nöjd [Dagens PS]

Läs även: Axfood: ”Ett intensivt år med hög takt i utvecklingen” [Dagens PS]