Anställda i finansbranschen i London har fått se sina löner öka dubbelt så fort som resten av Storbritanniens befolkning. Det bidrar till den ökande klyftan mellan fattiga och rika då landets levnadsstandard aldrig varit så låg.

ANNONS

Enligt, IFS, institutet för finanspolitiska studier, var lönerna i finansbranschen i februari 31 procent högre än i slutet av 2019, rapporterar Bloomberg. Det är betydligt högre än de 14 procent som råder i övriga branscher. Medianökningen var ännu lägre vilket tyder på att löneökningarna är koncentrerade till de högst betalda inom försäkring och finans.

Höjda löner spär på debatten

Löneökningarna i finansbranschen spär på den pågående debatten om ojämlikhet i Storbritannien. Siffrorna återspeglas i en vädjan från Andrew Baily, chef för den engelska centralbanken, där han ber anställda i finansbranschen att inte be om löneökning just nu. Beslutsfattare är oroade för en snabbt ökande inflation som ytterligare pressar ned konsumenternas köpkraft när priserna ökar i en snabbare takt än på 30 år.

”Det verkar vara den första gången sedan finanskrisen som finanssektorn tar fart på det här sättet. Det är för tidigt att säga om det är en engångsföreteelse eller än trend,” säger Xiaowei Xu, forskare på IFS.

Skapar problem för Boris Johnson

Rapporten är besvärlig för Boris Johnsons regering som försöker hålla konsumentpriser nere och energipriserna under kontroll. Premiärministern säger att regeringen tittar på flera möjliga åtgärder men att det finns en gräns för vad de kan göra.

Siffrorna från IFS späder på oron för att samhällets låginkomstagare hamnar på efterkälken när några av de rikaste åtnjuter en markant löneökning.

ANNONS
ANNONS

”Inkomstskillnaderna har sjunkit i några år innan pandemin slog till, med lågavlönade arbetare som ser den starkaste lönetillväxten. Den senaste tidens löneökning bland anställda inom finanssektorn, särskilt de som tjänar mest, har lett till att denna trend har förändrats”, står det i rapporten.

Läs även: Amerikan köper Chelsea enligt brittisk press [Dagens PS]