Dagens PS

H&M rusar över 13 procent på rapporten

H&M
H&M:s nye vd Daniel Ervér kan le över en överraskande stark premiärrapport från klädbolaget. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 27 mars 2024Publicerad: 27 mars 2024

Under morgonen redovisade klädjätten H&M en oväntat stark resultatrapport som lyfter aktien till skyarna på Stockholmsbörsen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Just nu, klockan 9,13, är H&M (börskurs) upp med imponerande 13,16 procent på Stockholmsbörsens storbolagslista.

Aktien går lite mot strömmen då börshandeln i övrigt är avvaktande.

H&M:s nye vd Daniel Ervér får en smakstart med kursrallyt i aktien på siffrorna i bolagets nu redovisade kvartalsrapport i det brutna räkenskapsåret, där rörelseresultatet skräller.

Även rörelsemarginalen överraskar.

Utvecklingen fortsatte i rätt riktning under första kvartalet med förbättrad bruttomarginal, rörelsevinst, lägre varulager och starkt kassaflöde. Vår högsta prioritet är fortsatta förbättringar inom kunderbjudandet, butiksupplevelsen och varuförsörjningskedjan för att stärka försäljningen“, säger han Daniel Ervén i en rapportkommentar.

Här är H&M-rapporten i korthet:

  • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 53 669 (54 872).
  • Bruttoresultatet ökade med 7 procent till MSEK 27 655 (25 886), vilket motsvarar en bruttomarginal om 51,5 procent (47,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 077 (725), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (1,3). Justerat för resultat från innehav i intresseföretag och joint ventures om MSEK -14 (999) uppgick rörelseresultatet till MSEK 2 091 (-274), vilket motsvarar en resultatförbättring om MSEK 2 365.
  • Resultat efter skatt ökade till MSEK 1 201 (540), motsvarande SEK 0,75 (0,33) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 3 967 (4 986).
  • Den finansiella nettokassan uppgick till MSEK 6 585 (10 424). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 38 710 (38 923).
  • Valutajusterat minskade varulagret med 7 procent jämfört med föregående år. Omräknat till SEK minskade varulagret med 8 procent till MSEK 37 630 (41 040). Varulagret i SEK utgjorde 16,0 procent (17,9) av omsättningen rullande 12 månader.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS