Fondbolaget T. Rowe Price ser tecken på att obligationer inte längre är ett effektivt verktyg för att diversifiera portföljen.

ANNONS

Det är Arif Husain, ansvarig för internationella ränteinvesteringar på T. Rowe Price, som menar att statsobligationernas plats i portföljen inte längre är given.

Traditionellt har investeringar i obligationer utgjort ett effektivt sätt att minska nedsidan i sin portfölj men nu ser Arif Husain tecken på att obligationer inte längre är ett gångbart verktyg för att reducera risk.

Låga räntor ställer till det

I synnerhet är det den nuvarande miljön av låga räntor som ligger som grund för att investerare bör se över obligationernas plats i portföljen.

Arif Husain lyfter fram det faktum att statsobligationer inte genererade någon betydande avkastning när aktiemarknaden var i fritt fall under fjolårets första kvartal som indikativt för att diversifieringen inte har samma kraft i en lågräntemiljö.

“Om det är fallet så innebär det att statsobligationer inte längre borde vara det enda verktyget för riskreducering och att nya källor för diversifiering borde vara en prioritet under 2021”.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Otippat! Obligationer bättre än aktier i 20 år [Dagens PS] >>