Den amerikanska centralbanken står inför en svår uppgift när den ska försöka minska inflationen utan att orsaka en lågkonjunktur.

ANNONS

Goldman Sachs Group spår att sannolikheten att USA kan drabbas av en lågkonjunktur under de kommande två åren ligger på 35 procent och med de oddsen blir det svårt för den amerikanska centralbanken Federal Reserve att strama åt penningpolitiken tillräckligt för att minska inflationen utan att skapa en lågkonjunktur, det skriver Bloomberg.

Jan Hatzius, chefekonom vid Goldman Sachs, skrev i en forskningsrapport på söndagen att Federal Reserves största utmaning blir att, genom att strama åt finansiella villkor tillräckligt för att minska antalet lediga jobb utan att öka arbetslösheten allt för mycket, minska gapet mellan jobb och arbetstagare och bromsa löneökningar så att de är i nivå med centralbankens 2-procentiga inflationsmål.

Går att undvika lågkonjunktur

Han sade att en lågkonjunktur inte är oundviklig eftersom Federal Reserve kommer bli hjälpt av normaliseringarna av arbetsmarknaden och priserna på sällanköpsvaror efter covid-19. Exempelvis har de tio länderna i gruppen avancerade ekonomier, Belgien, Frankrike, Kanada, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, Schweiz och Strobritannien lyckats landa mjukt, menade Jan Hatzius.

Historiskt har 11 av 14 åtstramningscykler i USA följts av en lågkonjunktur inom två år, men endast åtta av dessa kan tillskrivas Federal Reserve och Jan Hatzius sade att mjuklandningar eller ”mjukaktiga” landningar på senare tid har varit vanligare och han tror att oddsen för en lågkonjunktur de närmaste 12 månaderna är 15 procent.

Sannolikheten för lågkonjunktur ökar

Nyligen har ekonomer i En Bloomberg-undersökning spått att sannolikheten för en lågkonjunktur i USA ökade med 27,5 procent, de förväntar sig att konsumentprisindex i genomsnitt kommer ligga på 5,7 procent årets tre sista månader, vilket är högre än den senaste uppskattningen på 4,5 procent.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Analys: Historiskt snabba räntehöjningar [Dagens PS]