Norska fintechkoncernen Hudyas börsbolag Hudya Group AS har lämnat in en ansökan om konkurs. Företaget listades på First North i början av året. Hudya AB anger operationella svårigheter i samband med Covid-19 som huvudskäl till beslutet. 

ANNONS

Det skriver Hudya AB i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Hudya ABs helägda dotterbolag Hudya Group AS har lämnat in en ansökan om konkurs för Hudya Group AS till tingsrätten i Oslo (Oslo byfogdembete).

Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter alia, Covid-19 har gjort att förutsättningarna att följa affärsplanen har försvårats. Koncernens största långivare har sagt upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i dotterbolag.

Som säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och Hudya Data & Tele AS.

Trots diskussioner med långivarna samt övriga åtgärder som bolaget vidtagit för att minska kostnaderna och förbättra likviditeten återstår inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för Hudya Group AS.

ANNONS
ANNONS

Bolaget kommer fortlöpande att informera om händelseutvecklingen för Hudya AB och övriga bolag i koncernen.