Socialdemokraterna går till val på att friskolor inte ska få ta ut vinst. Men skolorna flaggar för kompensationskrav på många miljarder, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

Regeringens utredare Johan Ernestam har fått i uppgift att redovisa hur ett förbud mot vinster i friskolor kan genomföras.

Till Dagens Nyheter säger han att ett förbud är högst motiverat, eftersom vinstdriften har negativa effekter på den svenska skolans kvalitet och likvärdighet. Dessutom säger han att det står i motsättning till skrivningarna i skollagen.

Vinststopp i friskolor kan kosta 20 miljarder

Men friskoleföretagen kommer att sätta sig till motvärns. I en rättslig prövning är det inte ens säkert att regeringen har rätt att ändra på systemet med friskolor. Lars Henriksson, professor vid Handelshögskolan till Dagens Nyheter.

Han säger att det rör sig om en inskränkning av näringsfriheten som går emot gällande rätt. Går man fram med beslutet ändå så kan det bli kostsamt.

Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare moderat riksdgsledamot, har tidigare utrett frågan för Lärarnas Riksförbunds räkning. Hon kom då fram till att en utfasning av vinstdrivande friskolor skulle kosta 20 miljarder att genomföra.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Fyra nya IES-skolor stoppas: ”Behöver stramas upp” [Dagens PS]
S-förslag: ”Förbjud vinstuttag i friskolor”