Nätmäklaren Avanza Banks kunder gjorde 4 procent mindre affärer under december jämfört med i november.

Antalet kunder ökade med 2 procent till 558 900.

I årstakt var ökningstakten vad gäller kunder 22 procent och antalet fondaffärer var upp med 39 procent mot föregående år.

Klassiska aktiefonder toppade under julmånaden – Sverigefonder, globalfonder och blandfonder. På säljlistan återfanns diverse räntefonder.

ANNONS
ANNONS
Mest köpta Mest sålda
Sverigefonder Hedgefonder
Globalfonder Företagsobligationsfonder
Blandfonder Korträntefonder (Euro)
Fastighetsfonder Korträntefonder (USD)
Teknikfonder Infrastrukturfonder