Lannebo Utdelningsfond steg med 4,7 procent i juli, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 8,6 procent.

Det är något bättre än jämförelseindexavkastningen om 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att bolagens kvartalsrapporter var generellt över marknadens förväntningar.

”Industribolagen fortsätter att utvecklas väl med god orderingång och bra vinstillväxt. Lönsamheten är på historiskt höga nivåer. Bankernas rapporter mottogs väl, med intäktstillväxt över förväntan för SEB och Swedbank”, skriver förvaltarna av fonden.

Av fondens innehav utvecklades Sobi, Epiroc och SEB bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 22, 14 respektive 10 procent.

Innehavet SEB utvecklades väl efter att banken redovisade högre rörelseintäkter än marknadens förväntningar, delger förvaltarteamet. Räntenettot steg med 12 procent mot föregående år. Utlåningsmarginalerna var stabila medan inlåningsmarginalerna förbättrades jämfört med första kvartalet. Provisionsnettot förbättrades sekventiellt då efterfrågan på traditionell finansiering från företag steg.

ANNONS
ANNONS

Aktiekursen i Net Insight, Nobia och Autoliv utvecklades svagare än marknaden och föll med 8, 4, respektive 3 procent. Net Insight växte försäljningen i det rapporterade kvartalet med 25 procent mot föregående år. Fortsatta investeringar i produkten Sye med ökade marknadsföringskostnader tyngde dock resultatet.

De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Volvo och H&M med portföljvikterna 11,1, 6,5 och 5,9 procent.