Första AP-fondens styrelse har beslutat att entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden per dagens datum.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande. Initiativet har tagits av styrelsen mot bakgrund av att vd har brutit mot fondens interna regelverk vad avser innehav och handel med finansiella instrument.

Styrelsen har utsett nuvarande chefsjurist Teresa Isele till tillförordnad vd.

En process för att rekrytera en ny vd kommer att inledas omgående.

”Johan Magnusson har på ett framgångsrikt sätt utvecklat Första AP-fonden under sin tid som vd vilket styrelsen tackar honom för. Då det nu framkommit att Johan har brutit mot det interna regelverket har han tyvärr inte styrelsens fortsatta förtroende. En enig styrelse har därför beslutat att det inte är möjligt för Johan att fortsätta i sin roll som vd. Fonden är en organisation med mycket kompetenta medarbetare som nu kommer att ledas av Teresa Isele till dess att en ny vd tillträder”, säger Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande i Första AP-fonden.

Enligt Hansson Brusewitz rör beslutet en specifik händelse relaterad till fondens interna riktlinjer:

ANNONS
ANNONS

”Vi har inte någon anledning att tro att det har förekommit något lagbrott i det här sammanhanget, men det är ändå tillräckligt allvarligt att vi bedömer att han inte kan vara kvar i sin nuvarande roll.”