Öhman Fonders chef över tillgångsallokering, Jamal Abida Norling, ser den senaste tidens nedgång på aktiemarknaden som en korrektion snarare än som en föraning om något värre. Det framgår av en kommentar på fondbolagets sajt.

Abida Norling pekar på att konjunkturutvecklingen ser ut att bli god under innevarande och sannolikt också under nästkommande år.

”Vi ser fortsatt en god konjunkturutveckling och centralbanker som går varsamt fram till följd av fortsatt relativt modest inflation, om än stigande”, skriver han.

Allokeringschefen menar att ett dåligt scenario för aktiemarknaden vore om den amerikanska ekonomin var på väg in i ett läge med kapacitetsbegränsningar, som i sin tur leder till att centralbanken tvingas strama åt penningpolitiken så att ”konjunkturen kyls av för mycket och därmed rullar över”

Ett sådant scenario är dock inte det mest sannolika, menar han. I stället fokuserar han på den goda konjunkturen och den starka vinstutvecklingen som argument för en fortsatt gynnsam miljö för börsen, dock med reservation att vi befinner oss ”långt in i värderingscykeln”.

ANNONS
ANNONS

”Vi har under en tid pekat på att vi är långt in i värderingscykeln och att vi mot bakgrund av den starka utvecklingen på världens aktiemarknader också måste räkna med korrigeringar på vägen och att risken för korrigeringar ökat tydligt.”

”Vad som utlöser en korrigering är alltid svårt att förutspå, vikande tillväxt, stramare penningpolitik och stigande räntor är alla på förhand potentiella katalysatorer för en korrektion, inte minst mot bakgrund av höga värderingar till följd av år av extremt expansiv penningpolitik och rekordlåga räntor”, skriver Abida Norling.

Framöver tittar allokeringschefen särskilt noga på utvecklingen i inflation och räntor.

”Förr eller senare kan flaskhalsar uppstå och bidra till ett kraftigare inflationstryck. Tecken på ett kraftigare inflationstryck och/eller fortsatta kraftiga ränteuppgångar bör således ses som varningssignaler och följas nära”, avslutar han marknadskommentaren.