Riksrevisionen slår ned på FI i granskning av jäv-situationer och intressekonflikter, skriver DN.

ANNONS

Riksrevisionen pekar på flera fall där Finansinspektionen kan ifrågasättas ur jäv-synpunkt.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har exempelvis ett förflutet i Folksam-ägda KPA pension. Folksam är samtidigt storägare i Swedbank där Jens Henriksson, tidigare vd på Folksam, numera är vd.

Generaldirektören slår ifrån sig kritik

FI-chefen Erik Thedéen har fått kritik kring sitt oberoende i frågan om Swedbanks rekrytering av Jens Henriksson som ny Swedbank-vd, men Thedéen har tillbakavisat kritiken.

En annan toppchef på FI fick en ny hög tjänst på Handelsbanken. Rekryteringen skedde under pågående banktillsyn vilket väcker frågor om intressekonflikter, säger Leif Svensson, projektledare för Riksrevisionens granskning av Finansinspektionen, till Dagens Nyheter (obs, betalvägg, inloggning krävs).

På Finansinspektionen är rutinen att anmälningar om jäv från medarbetare ofta sker muntligt. I och med att anmälningarna inte sker skriftligt, så att dokument upprättas, blir det per automatik inga offentliga handlingar av jäv-anmälningarna, som gör att medier kan ta del av dessa.

Det här anmärker Riksrevisionen också på i sin granskning, framgår det.

FI-chefer gör ny karriär på banker

SCB-data som Riksrevisionen sammanställt visar dessutom, skriver DN, att två av tre rekryteringar på Finansinspektionen sker från privat sektor, och var tredje specifikt från finansbranschen, där många som slutar på Finansinspektionen hamnar senare.

Redan efter ett par år har FI-chefer ”en tendens” att gå till nya toppjobb i bank- och finanssektorn, enligt artikeln.

Riksrevisionen som nu tar Finansinspektionen i örat på punkt efter punkt har i dag på torsdagsmorgonen överlämnat sin granskningsrapport till Finansinspektionen, Finansdepartementet och riksdagen.

ANNONS
ANNONS

Den avslutas med uppmaningen till FI att se över sina regler om jäv och intressekonflikter – och att dokumentera anmälningar som rör dessa frågor.

”Det tror jag förtroendet för myndigheten skulle tjäna på”, säger Leif Svensson på Riksrevisionen till DN.

Läs även: FI-toppen pekas ut som orsak till penningtvätt [DagensPS.se] »