Under årets tre första kvartal har JM sålt färre bostäder än motsvarande period förra året, för tredje kvartalet är minskningen 42 procent.

ANNONS

Under det tredje kvartalet 2022 sålde JM 470 bostäder och produktionsstartade 688. Under tredje kvartalet förra året sålde bolaget 808 bostäder och produktionsstartade 817, det framgår av JM:s delårsrapport.

”Antalet produktionsstartade bostäder minskade under det tredje kvartalet. Minskningen är främst hänförlig till en lägre nivå av produktionsstarter i Stockholm, där avsaknaden av myndighetsbeslut försenat flera projekt”, säger JM:s vd Johan Skoglund i delårsrapporten.

För de tre första kvartalen i år sålde JM 2 197 bostäder och produktionsstartade 2 215, förra året var motsvarande siffror 3 279 och 2 544.

Avvaktande marknad i Sverige

Enligt Johan Skoglund har bostadsmarknaden i Sverige varit avvaktande under det tredje kvartalet, särskilt vad gäller nyproduktion av bostäder med lång tid till inflyttning.

”Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en lägre försäljning och något lägre marginal under kvartalet. Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisade god lönsamhetsnivå samt hög nivå produktionsstartade bostäder under det tredje kvartalet”, säger han i delårsrapporten.

Januari till och med september 2022

Under årets första nio månader ökade JM:s intäkterna till 11 233 miljoner kronor, jämfört med 10 541 för de nio första månaderna förra året. Rörelseresultatetminskade till 1 297 miljoner kronor, från 1 460 och Rörelsemarginalen minskade till 11,6 procent, från 13,9 procent.

JM:s resultat före skatt minskade till 1 249 miljoner kronor, från 1 416 och resultatet efter skatt minskade till 982 miljoner kronor, från 1 145 miljoner kronor.

Resultatet per aktie under årets första nio månader minskade till 14,50 kronor från 16,50 för förra årets första nio månader. Kassaflödeet, inklusive nettoinvestering i fastigheter, sjönk till −615 miljoner kronor från 1 371 motsvarande period förra året.

ANNONS
ANNONS

Kommentar från vd

”De makroekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet har försämrats under 2022, där marknadsdynamiken i våra tre länder utvecklats olika. Kunderna på den svenska bostadsmarknaden är avvaktande samtidigt som priserna på successionsmarknaden minskar och utbudet ökar. Utbudet av nyproduktion fortsätter att vara historiskt lågt. Stigande räntor och hög inflation påverkar samtliga av våra marknader negativt”, säger Johan Skoglund i delårsrapporten.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Byggföretagen: Bygginvesteringar minskar med 10 procent [Dagens PS]