Fastighetsinriktade investmentbolaget Fastator tar in 22 miljoner i en riktad nyemission, meddelar de idag. Kursen per aktie blir 44,40 kronor och totalt emitteras 285.369 nya aktier. 

Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Fastators ledning och styrelse ökar sitt ägande i Fastator genom deltagande i en riktad nyemission till kursen 77,40 kr per aktie. Genom denna emission emitteras 285.369 nya aktier till kursen 77,40 kr och mot ett totalt vederlag om drygt 22 miljoner kronor.

Ytterligare 30 000 nya aktier kommer att emitteras genom nyttjande av lika många teckningsoptioner i det teckningsoptionsprogram som 2016 riktades till styrelsen.

ANNONS
ANNONS

Villkoren för emissionen fastställdes av årsstämman den 6 maj 2020 och kursen 77,40 kronor per ny aktie motsvarar den volymviktade aktiekursen under perioden 8 april till 7 maj 2020. Emissionen genomförs som ett led i att utestående optionsprogram mot ledning och styrelse avvecklas.

”Fastator är transaktionsintensivt och det är därför svårt för ledning och styrelse att hitta luckor när det går att öka sitt innehav. Som en av grundarna av Fastator är jag glad över att ledning och styrelse känner sådant förtroende för bolaget och dess affärsmodell och att de därför nyttjat erbjudandet i så stor utsträckning”, säger Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

Aktiebolaget Fastator har före emissionerna totalt 14.020 321 utstående aktier och de totalt 315.369 nya aktier som emitteras innebär en utspädning om drygt 2,2 procent.