Sverige är berättigat till 34 miljarder kronor från EU:s återhämtningsfond och pengarna är redan inräknade i budgeten. Men i och med att M-KD-SD:s budget vann omröstningen förra veckan så kan tio miljarder brinna inne. Det skriver tidigare DN-redaktören Henrik Brors i en egen granskning.

ANNONS

En del av de medel som S-MP-regeringen hade budgeterat får betalas ut först när en svensk återhämtningsplan leder till “grön omställning”, “hållbar tillväxt” och “social sammanhållning”. Det ska först godkännas av EU-kommissionen och övriga medlemsländers regeringar.

En plan hade hunnit godkännas preliminärt innan statsministeromröstningen, skriver Hemrik Brors på bloggen OmEuropa.se. Men i och med att M. KD och SD fick igenom sitt budgetalternativ är tio miljarder kronor i EU-stöd nu hotade.

Oklart hur problemet ska hanteras

Det handlar om att M-KD-SD:s budget stoppar ett antal hållbarhetsinvesteringar. Satsningen på energieffektiviseringar i flerfamiljshus, investeringsstödet till bygget av hyresbostäder och köp av skyddsvärd skog var allihop åtgärder som delfinansierades med EU-pengar. Sammantaget rör det sig om ungefär tio miljarder.

”De tre högerpartierna har på så sätt finansierat en del av sina satsningar på bland annat sänkt bensinskatt med EU-miljarder som regeringen utlovat till helt andra projekt”, skriver Henrik Brors i inlägget.

Enligt uppgifter till OmEuropa känner regeringskansliet till problemen, men vet inte hur det ska hanteras.

ANNONS
ANNONS

Sverige tillhör tillsammans med bland andra Polen och Ungern några få medlemsländer som ännu inte fått sina återhämtningsplaner godkända och därmed inte heller fått några utbetalningar från EU:s återhämtningsfond.

Läs också:

Storbanker portas från EU:s jättefond efter fusk
Återhämtningsfond klubbad – tjafs om detaljer