K-Fastigheter har tagit in 504 miljoner kronor i en riktad emission. Tillskottet ska användas till att finansiera nya byggrätter, skriver bolaget. Aktierna tecknades för 252 kronor per aktie. 

Summan 504 miljoner kronor avser före emissionskostnader

Emissionen har bestått av två miljoner nya B-aktier med en teckningskurs på 252 kronor per aktie. Därmed har det inte förekommit någon rabatt då priset motsvarar aktiens senaste stängningskurs på onsdagen. Priset blev fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

”Med genomförd nyemission avser bolaget att öka sin finansiella beredskap för finansiering av attraktiva byggrätter. Bolaget avser även att se över de operationella målsättningarna och återkomma med nya som återspeglar de ökade ambitionerna”, heter det.

ANNONS
ANNONS

Emissionen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 35 888 528. Utspädningseffekten är cirka 5,57 procent av aktiekapitalet och cirka 3,93 procent av rösterna.

Läs mer: K-Fastigheter ökar resultat andra kvartalet [Dagens PS]