Erik Penser Bank anser att pessimismen på marknaden saknar existensberättigande, enligt det senaste veckobrevet.

ANNONS

Banken har tidigare uttryckt den bedömningen genom att påvisa att höstens nedgång främst berodde på de nya skattereglerna för hedgefonder i USA. Det orsakade rejäla utflöden och sänkte aktiemarknaden.

Samtidigt konstaterar man vidare att media fortsätter att vara extremt pessimistisk kring den globala ekonomin.

”Aldrig förr har man i media fokuserat så hårt på kris och osäkerhet när det trots allt inte föreligger skäl för nuvarande nivå av oro, vare sig i marknaden eller i ekonomisk data”, skriver Penser.

Enligt Penser är mediaoron kring den globala ekonomin nu nästan dubbelt så hög som vid IT-kraschen eller finanskrisen 2008. Mest negativ uppges rapporteringen vara i Europa som driver på den globala trenden.

Ett ytterligare bevis på den överdrivna pessimismen är att divergensen mellan medias oro kring ekonomin och dess underliggande utveckling nu är tre gånger större, sett till åren 1996-2016.

ANNONS
ANNONS

Under januari har Erik Penser valt att skifta över till att ha en positiv aktieexponering i Europa. Bolaget uppger att förväntansbilden på den europeiska marknaden är så låg att den börjat bottna.