Telekomjätten Ericsson redovisar ett högre justerat rörelseresultat än väntat för det andra kvartalet. Omsättningen var 1,5 procent högre än väntat. ”Vi är redo att uppfylla de löften som 5G ger” säger vd Börje Ekholm i rapporten om framtidsplanerna.

ANNONS

Omsättningen steg 1,5 procent till 55,6 miljarder kronor (54,8). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 54,8. Organiskt var försäljningen oförändrad.

Rörelseresultatet blev 3,9 miljarder kronor (3,7). Rörelsemarginalen var 7,0 procent (6,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 4,5 miljarder kronor (3,9), väntat var 3,3, med en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (7,1).

Resultatet efter skatt blev 2,6 miljarder kronor (1,8).

Resultat per aktie hamnade på 0,74 kronor (0,51).

Ericsson upprepar sina mål för 2020 och 2022.

Digitala sektorn ska ha rörelsemarginal på runt 10 procent

”Vi är redo att uppfylla de löften som 5G ger, baserat på vår starka 5G-portfölj och en stabil balansräkning. Vi är fortsatt positiva beträffande utsikterna på längre sikt. Vissa kunder påskyndar sina investeringar, medan andra tillfälligt är försiktiga. Med nuvarande insikt behåller vi koncernens mål för 2020 och 2022”, skriver Börje Ekholm i sitt vd-ord.

FoU-investeringarna inom Digital Services ökas för att fånga upp ytterligare affärsmöjligheter. I kombination med lägre försäljning betyder detta att segmentets mål på låg ensiffrig positiv marginal för 2020 troligen försenas med några kvartal, skriver Ericsson i rapporten.

ANNONS
ANNONS

”Vi har sporrats av att vårt erbjudande har haft framgångar, och har beslutat att påskynda FoU-investeringarna. Dessa investeringar har positivt värde på längre sikt, men kommer att leda till ökade FoU-kostnader. I kombination med lägre försäljning kommer därför troligen målet för 2020 om låg ensiffrig marginal för Digital Services att försenas med några kvartal, men vi står fast vid målet om en rörelsemarginal på 10-12 procent för 2022”, skriver Börje Ekholm.

 

Ericsson, mdkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 55,6 54,8 1,5% 54,8 1,5%
Rörelseresultat 3,9 3,7 5,4%
Rörelsemarginal 7,0% 6,8%
Rörelseresultat, justerat 4,5 3,3 36,4% 3,9 15,4%
Rörelsemarginal, justerad 8,1% 6,0% 7,1%
Nettoresultat 2,6 1,8 44,4%
Resultat per aktie, kronor 0,74 0,51 45,1%

Konsensusdata från Bloomberg