Telekomjätten Ericsson redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar minskad förlust. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,00 kronor, vilket var väntat.

ANNONS

Ericsson-aktien stiger med drygt 4 procent direkt i öppningen av Stockholmsbörsen.

Telekomjättens omsättning uppgick till 63,8 miljarder kronor (57,9), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 61,5.

Rörelseresultatet blev -1,9 miljarder kronor (-19,3).

Resultatet efter skatt blev -6,5 miljarder kronor (-18,9).

Resultat per aktie hamnade på -1,99 kronor (-5,63).

ANNONS
ANNONS

Ericsson föreslår 1,00 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,00.

Ericsson, mdkr Q4-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017
Nettoomsättning 63,8 61,5 3,7% 57,9
Rörelseresultat -1,9 -19,3
Rörelseresultat, ex eo 0,4
Rörelsemarginal, ex eo 0,7%
Resultat före skatt -20,3
Nettoresultat -6,5 -18,9
Resultat per aktie, kronor -1,99 -5,63
Justerat resultat per aktie -1,19
Utdelning per aktie, kronor 1,00 1,00 0,0% 1,00

Konsensusdata från Factset