Priset på gödsel, foder, drivmedel och el är avgörande i jordbruket och ökningen av svenska jordbrukares kostnader är enorm.

ANNONS

Livsmedelspriserna har ökat snabbt under våren och sommaren och tillsammans med el- och drivmedelsprisernas ökning har det gjort att vi nu har den högsta inflationstakten sedan 1991, det visar Statistiska centralbyråns konsumentprisindex, skriver Dagens Nyheter.

De varor som till störst del produceras i Sverige är de som haft de största prisökningarna, mjölk, ägg, kött och spannmålsprodukter. Prisökningarna beror på att det blivit mycket dyrare att producera dessa varor.

”Ökningen som vi sett i produktionskostnader saknar motstycke. Nu har vissa av kostnadsökningarna avstannat, men till exempel priset på vete är fortfarande dubbelt så högt som det var samma period förra året”, säger Ilkka Pohjamo, ansvarig för mjölkinköp på Valio, till DN.

Enligt Palle Borgström, ordförande i Lantbrukarnas Riksorganisation, är kostnaden för Sveriges jordbrukare enorm.

”Som högst i våras var produktionskostnaderna runt 9 miljarder kronor högre för Sveriges lantbrukare jämfört med samma period förra året. Nu ligger siffran på 8 miljarder kronor”, säger han till DN.

ANNONS
ANNONS