Forskningsbolaget Xspray Pharma har genomfört en riktad nyemission som tillför 265 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen var i var i nivå med gårdagens stängningskurs: 142,50 kronor.

ANNONS

Det här uppger Avanzas sajt Placera.nu och berättar att bland andra Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden och TIN Ny Teknik är investerare.

”Intresset för Xspray är extremt motiverande och vi vill tacka våra investerare för deras förtroende för Xspray och vår R&D. Med det tillskjutna kapitalet har vi nu den ekonomiska styrkan som krävs för att fortsätta förhandlingarna med potentiella partners för vår ledande produktkandidat HyNap-Dasa. Det gör det också möjligt för oss att påskynda utvecklingen av våra nästkommande produktkandidater. Vi planerar att påbörja studieprogrammet för HyNap-Nilo redan under första kvartalet 2021 och fortsätta den spännande produktutvecklingen av de efterföljande, ännu ej kommunicerade, produktkandidaterna. Vi kan nu dessutom slutföra expansionen av vår produktionskapacitet på Malta så att vi kan arbeta i full fart med flera produkter parallellt”, säger vd Per Andersson i ett pressmeddelande som återges av Placera, som konstaterar att utspädningen i den riktade emissionen för befintliga aktieägare blir cirka 10 procent.

ANNONS
ANNONS