Oncopeptides, ett läkemedelsbolag inriktat på en ny form av cellgifter, har tagit in 1,4 miljarder kronor i en nyemission. Teckningskursen sattes till 115 kronor per aktie vilket innebär en rabatt på cirka 10 procent mot gårdagens stängningskurs.

Efter börsens stängning igår aviserade Oncopeptides sin avsikt att genomföra en riktad nyemission. Bolaget siktade på att få in 1.2 miljarder kronor men på grund av hög efterfrågan höjdes den summan.

ANNONS
ANNONS

Ett stort antal svenska och internationella institutioner och sektorspecialister tecknade aktier. Bland annat nämns Artisan Partners, Deerfield Partners, Farallon och Octagon Advisors.

Nettolikviden ska främst användas för att finansiera bolaget under en kommersiell lansering och initial uppskalning av melflufen, expansion av pågående klinisk utveckling samt den löpande verksamheten.