Scibase har beslutat om en riktad nyemission om cirka 13,5 miljoner aktier.

ANNONS

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj har Scibase beslutat om en riktad nyemission om ungefär 13,5 miljoner aktier till några svenska och internationella investerare, däribland Östväst Capital Management och Van Herk Investments.

Styrelsen har vidare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 239 000 aktier till den nyvalda styrelseledamoten Matt Leavitt.