Bioteknikbolaget Alzinovas företrädesemission tecknades totalt till 173 procent.

ANNONS

Motsvarande 95 procent av emissionen tecknades med stöd av företrädesrätt. Där till tecknades cirka 78 procent utan stöd av företrädesrätt.

Det här berättar Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till ett pressmeddelande där det heter att garantiåtaganden som lämnats i samband med emissionen inte kommer att tas i anspråk.

First North-bolaget Alzinova skriver att styrelsen tagit beslut om en riktad emission motsvarande 3,5 miljoner kronor till emissionsgaranterna i emissionen. Det är en ersättning för deras garantiåtaganden, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Genom Företrädesemissionen tillförs Alzinova omkring 49,6 miljoner kronor, alltså före avdrag för emissionskostnader.