Centralbanken uppmanar bankerna till ”extrem försiktighet” kring utdelningar. Det uppskattas inte av Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och efter ECB-beskedet fortsatte kursfallen för Swedbank och SEB.

ANNONS

ECB uppmanar bankerna att ligga lågt gällande utdel­ningar och återköp av aktier – fram till den 30 september 2021. Beskedet under tisdagskvällen var att utöva ”extrem försiktighet” i hur mycket pengar som får delas ut.

Efter rapporterna om FBI-inblandningen i penningtvättsskandalen, som Dagens PS rapporterade om, så fortsatte storbankerna SEB och Swedbank under onsdagen att falla på börsen.

Understiger femton procent

ECB förväntar sig att ban­kernas utdelningar under­stiger femton procent av den sam­manlagda vinsten under 2019–2020, och direkt efter beskedet reviderade analyshuset Pareto ner sina utdelnings­estimat för räkenskapsåret 2020 –  men ser positivt på högre utdel­ningar längre fram.
”För de banker vi bevakar tror vi generellt att kravet på 20 baspunkter av kärnpri­märkapitalrelationen kom­mer att vara det mest begrän­sande”, skrev Pareto Securi­ties efter beskedet, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Göran Persson vill se utdelningar

Swedbanks ordförande Göran Persson kommente­rade ECB­-uppmaningen med att Swedbank har till­räckligt starka resultat för att lämna utdelningar – och betonade vikten av att inte bryta kontraktet med aktie­ägarna.

”Självklart lyssnar vi också väldigt noga på vad myndig­heterna säger, men hela kontraktet mellan de som investerar i ett aktiebolag och aktiebolaget är att när aktie­bolaget levererar resultat så ska också den som har satsat kapital ha utdelning på sitt kapital,” sa han till Di.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler centralbanker går med i klimatklubben