En av Sveriges största aktörer inom den gröna obligationsmarknaden har meddelat ett skifte mot sociala projekt – vilket kan bli startskottet för marknaden för sociala obligationer.

ANNONS

Så kallade ESG-obligationer – vilket står för environmental, social och corporate governance – har varit på marknadens läppar under fjolåret.

Än så länge har den nordiska marknaden  riktat sig in på den gröna komponenten av förkortningen. Men lån som backar sociala projekt kan komma att växa kraftigt.

I synnerhet då Kommuninvest, som sköter upplåningen för landets kommuner, har meddelat ett ökat fokus på sociala projekt, rapporterar Bloomberg.

Startskott för sociala obligationer

Att svenska kommuner banar väg för en miljardklassad obligationsmarknad förefaller sig kanske inte helt intuitivt.

Det var dock Kommuninvest som i en stor utsträckning lade grunden för den gröna obligationsmarknaden när de började att emittera hållbara obligationer för sex år sedan.

ANNONS
ANNONS

Exempelvis skulle kommunernas inträde på marknaden för sociala obligationer medföra ökad ”volym och trovärdighet”, säger Helena Lindahl, förvaltare på Storebrand Kapitalförvaltning.

I nuläget har Kommuninvest börjat att låna ut pengar för landets kommuner som är öronmärkta för att förbättra sociala utfall – exempelvis riktat mot utsatta grupper eller personer som lever under fastighetsgränsen.

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, säger att de ska börja att utfärda sociala obligationer när den underliggande portföljen har blivit större.

Stark efterfrågan och bristande tillgång

Än så länge är det enbart fastighetsbolaget SBB och det Finlands finansdepartement som har utfärdat sociala obligationer.

På en global basis har dock tillgångsslaget växt kraftigt under coronapandemin.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser ett starkt och ökande intresse i sociala obligationer”, säger Jacob Michaelsen, chef över hållbar finansiering på Nordea.

”I Norden har tillgången på sociala obligationer varit bristande”, fortsätter han.

Läs mer: De tar hem förstaplatsen i marknadens hållbarhetsliga