Elbolaget Dala Energi tillförs 10 miljoner kronor efter att ha genomfört en nyemission som blev övertecknad till 260 procent. Över 1 100 personer deltog i emissionen, som ska finansiera vindkraft. 

ANNONS

Drygt 1 100 personer, fysiska och juridiska, har tecknat aktier i Dala Energis nyemission. Nyemissionen omfattade 10 miljoner kronor, men blev övertecknad på 36 miljoner kronor (260 procent). Det framgår av ett pressmeddelande.

30 procent av de som tecknade uppges bo i Dalarna och 70 procent av aktierna tecknades av nya aktieägare. Efter nyemissionen är man drygt 4 000 aktieägare. Den maximala tilldelningen ska bli två poster, 300 aktier per post. Det formella beslutet om tilldelning tas av Dala Energis styrelse inom kort.

Pengarna skall finansiera vindkraft. Bolaget har tidigare köpt aktier i Dala Vind och gjort investeringar i ett vindkraftverk på Hedeboberget och påbörjat en investering i ett vindkraftverk i Riskebo. Dala Energi har i och med sina investeringar ökat sitt direkta och indirekta ägande i
vindkraftsproduktion till 45 GWh per år.

ANNONS
ANNONS