Consilium förmedlar att de via ett dotterbolag förvärvat fastighetsfondsförvaltaren SBF till en köpeskilling om 148 miljoner kronor.

ANNONS

Den preliminära nettoköpeskillingen bedöms dock uppgå till 64 miljoner kronor justerat för kassa och förväntad utdelning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Consiliums val av fastigheter som investeringar har att göra med att dess stabila kassaflöden ses som ett bra komplement till nuvarande verksamheter. Bolaget vill dock inte bli ett fastighetsbolag varav investeringar i bostadsfonder analyserades vilket slutade med detta förvärv.

”Förvärvet bedöms initialt tillföra Consilium cirka 50 MSEK i årlig omsättning. Under perioden 2014-2019 uppgick SBM:s resultat efter finansnetto i genomsnitt till cirka 13,5 MSEK per år, vilket i huvudsak består av vinstdelning från överavkastning i fonderna. Efter transaktionens fullföljande är det Consiliums avsikt att även investera i SBM:s fonder”, skriver bolaget.

Transaktionen bedöms ske under första halvåret 2021.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Småbolagsveteran lanserar exklusiv fond