Fastighetsbolaget Castellum förvärvar den finska fastighetskoncernen Lindström Invest med en fastighetsportfölj i Helsingfors. Transaktionen genomförs som en apportemission till säljarna.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen omfattar fem kontorsfastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar area om 36 000 kvadrameter. Förvärvspriset uppgår till 150 miljoner euro, inklusive omkostnader om 7 miljoner euro, varav 81 miljoner euro betalas via apportemission och resterande motsvarande övertagande av skulder

– Det känns väldigt bra att öka vår närvaro i Helsingfors med denna affär. Som stor aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden ser vi ett växande intresse för utvecklingen i alla Nordens större städer. Kalasatama har stor potential att bli ett verkligt dynamiskt område. Genom att ta plats där stärker vi vår position markant i Helsingfors, där vi även har för avsikt att expandera ytterligare. Initialt ger affären ingen synlig påverkan på förvaltningsresultat och substansvärde kr/aktie, men vi förväntar oss att den bidrar till att öka Castellums långsiktiga tillväxt, säger Henrik Saxborn, vd i Castellum.

ANNONS
ANNONS

Castellum genomför en apportemission på 4,06 miljoner nyemitterade aktier i bolaget till en teckningskurs på 203,64 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde om 827 miljoner kronor kronor. Apportemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om 1,5 procent.

Läs mer: Lendify tar in 300 Mkr i företrädesemission