Det blir sannolikt ingen utdelning till staten från Riksbanken i år. I stället kan banken behöva be staten om kapitaltillskott.

ANNONS

Riksbanken kan gå tiotals miljarder back i år, skriver Svenska Dagbladet. Anledningen är att banken förlorar pengar på de värdepapper som man har stödköpt. Det här står i skarp kontrast mot hur det har sett ut det senaste decenniet.

Då har staten fått mellan 2,3 och 6,8 miljarder i utdelningar. Under perioden 2012-2021 rör det sig om 42 miljarder sammantaget.

Värdepappersförlusten som Riksbanken nu gör beror dels på att man har stödköpt mycket värdepapper. Det fungerade fint fram tills man fick börja höja räntan – då tappade dessa värdepapper nämligen ordentligt i värde och insättningarna från affärsbankerna ökade vilket gjorde att räntekostnader för detta också har gått upp.

Riksbanken fungerar oavsett förlust

Exakt hur stora förlusterna kommer att bli är ännu oklart, eftersom man bokföringstekniskt behöver väga dem mot andra faktorer, men en tidigare uppskattning hamnar på 65 miljarder.

Enligt ett lagförslag ska Riksbanken begära kapitaltillskott från staten om det egna kapitalet faller under 20 miljarder. Men den lagen har ännu inte tagits i bruk, enligt SvD.

ANNONS
ANNONS

Det innebär att Riksbanken helt enkelt kan tillåtas att gå back, något som i sig inte påverkar dess penningpolitiska roll.

Missa inte: Riksbanken har ställt till det – och du får betala [Dagens PS]