Stålbolaget SSAB redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var negativt och sämre än väntat. Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 1,50 kronor, väntat var 1,30.

Omsättningen sjönk 11,8 procent till 16 973 miljoner kronor (19 251). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 16 786.

Rörelseresultatet blev -1 178 miljoner kronor (1 007), väntat rörelseresultat var -800.

Justerat rörelseresultat utföll på -1 131 miljoner kronor (1 035), väntat var -745.

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på -1,21 kronor (0,67).

SSAB föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,50), väntat 1,30.

SSAB, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 16 973 16 786 1,1% 19 251 -11,8%
Rörelseresultat -1 178 -800 1 007
Rörelsemarginal 5,2%
Rörelseresultat, justerat -1 131 -745 1 035
Resultat per aktie, kronor -1,21 0,67
Utdelning per aktie, kronor 1,50 1,30 15,4% 1,50 0,0%

Konsensusdata från Factset