Skidanläggningsbolaget Skistar redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten minskade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

ANNONS

Omsättningen steg 38,5 procent till 151 miljoner kronor (109).

Resultatet före skatt var -135 miljoner kronor (-249).

Resultatet efter skatt blev -101 miljoner kronor (-206).

Resultat per aktie hamnade på -1,23 kronor (-2,57).

I det fjärde kvartalet syns en positiv effekt av egna kostnadsreduktioner samt de statliga stöd om totalt 35 miljoner kronor som Skistar erhållit.

I utdelning föreslås 0 kronor (3,50).

ANNONS
ANNONS

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24 miljoner kronor (-196).

”Stark efterfrågan inför vintersäsongen 2020/21 med en ökning med tio procent mätt i antalet bokade objektsnätter genom Skistars logiförmedling jämfört med samma period föregående år”, skriver bolaget i rapporten.