Regeringen vidtar flera åtgärder mot utländska direktinvesteringar som hotar svensk säkerhet och allmän ordning.

Bland annat ska FOI i samråd med Inspektionen för strategiska produkter (ISP), Försvarsmakten, FMV och Säkerhetspolisen, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november i år.

En annan åtgärd är att ISP får befogenhet att hämta in uppgifter om utländska bolag.

”Den pågående coronapandemin kan komma att öka riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infrastruktur i syfte att komma åt värdefull teknologi och information på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet. ISP och FOI ges därför i uppdrag att stärka arbetet mot utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden ytterligare”, framgår det av ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS