BIS, som är ett samarbetsorgan för världens centralbanker, uppger i en rapport att höstens turbulens på aktiemarknaderna inte var en isolerad händelse.

Marknaderna vände ned på bland annat politiska faktorer men också på oron över en allt mer stramare penningpolitik, i synnerhet i USA.

Penningpolitiken har sedan finanskrisen varit rejält expansiv och bidragit till att lyfta upp aktiekurserna. Nu när ländernas ekonomier återhämtat sig har centralbanker börjat normalisera penningpolitiken, vilket har satt aktiemarknaderna under press.

ANNONS
ANNONS

”En normalisering av penningpolitiken var destinerad att bli utmanande, särskilt mot bakgrund av handelsspänningarna och den politiska osäkerheten”, sade Claudio Borio, ansvarig för BIS-avdelningen inom penningpolitik och monetära frågor.

Han uppgav att marknadsspänningarna vi fått se under hösten inte är en isolerad händelse utan att mer turbulens väntar åtminstone under första kvartalet 2019.

USA:s centralbank väntas nästa vecka höja räntan. Europeiska centralbanken meddelade i fredags att man formellt avslutar sitt program med obligationsköpen i slutet av månaden.