Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Bolaget drar tillbaka helårsguidningen och skjuter på extrautdelningen.

ANNONS

Omsättningen sjönk 0,8 procent till 6 687 miljoner kronor (6 743). Utfallet kan jämföras med ett analytikerkonsensus sammanställt av bolaget som låg på 6 743.

Ebitda-resultat blev 2 503 miljoner kronor (2 284), med en ebitda-marginal på 37,4 procent (33,9).

Underliggande ebitda uppgick till 2 542 miljoner kronor (2 545). Väntat enligt konsensussammanställningen genomförd av bolaget var 2 638 miljoner kronor.

Underliggande ebitda var 2 235 miljoner kronor (2 252), väntat 2 317 miljoner.

Rörelseresultatet blev 1 188 miljoner kronor (1 047), väntat rörelseresultat var 1 314. Rörelsemarginalen var 17,8 procent (15,5).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 1 030 miljoner kronor (946).

Resultatet efter skatt blev 822 miljoner kronor (723).

Bolaget drar tillbaka helårsguidningen.

VD: ”Pandemin skapar osäkerhet”

”Vårt perspektiv på medellång sikt är oförändrat men pandemin skapar en viss osäkerhet i våra kortsiktiga prognoser. Vi är därför tvungna att dra tillbaka vår guidning för 2020 tills vi har fått klarhet i hur länge pandemin pågår och hur stor påverkan den har”, säger vd Anders Nilsson och fortsätter:

”Eftersom vi inte kan räkna med tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund för att stödja underliggande EBITDAaL i år så kommer vi att fokusera på att försvara vår underliggande EBITDAaL genom kostnadskontroll istället. Genom att skifta fokus från tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund i år så kan vi frigöra resurser genom att pausa eller temporärt skala ner på initiativ medan vi exekverar snabbare på vissa delar av våra långsiktiga planerade kostnadsminskningar”.

I samband med rapporten meddelar Tele2 att de skjuter på den extra utdelningen.

ANNONS
ANNONS

Slopar extrautdelning för att ha buffert

”Trots att vi har en stark balansräkning och en stabil affärsmodell som genererar kassa även i volatila tider så innebär pandemin osäkerhet kortsiktigt. Styrelsen anser att det är lämpligt att bibehålla en finansiell buffert tills vi får mer klarhet i längden på, och effekten av, pandemin. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämman i maj om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, och skjuta på beslutet.”

Styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie till årsstämman i maj är oförändrat.

Tele2, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 687 6 743 -0,8% 6 743 -0,8%
EBITDA 2 503 2 284 9,6%
EBITDA-marginal 37,4% 33,9%
Rörelseresultat 1 188 1 314 -9,6% 1 047 13,5%
Rörelsemarginal 17,8% 19,5% 15,5%
Resultat före skatt 1 030 946 8,9%
Nettoresultat 822 723 13,7%