Bakgrunden är bland annat en urusel rapport men även uppgifter om misstänkta transaktioner och eventuella avnoteringar.

annons
annons

Oasmia Pharmaceutical rasar med drygt 23 procent i börsöppningen i Stockholm på de negativa nyheterna nu på morgonen.

Bland annat har bolagets nya styrelse beslutat att till Ekobrottsmyndigheten anmäla vissa misstänkta transaktioner som gjorts i bolaget under flera år. Även transaktioner mellan tidigare arbetande styrelseordföranden Julian Aleksov och och tidigare ledamoten Bo Cederstrand anses vara tveksamma.

I samband med en skatterevision i Oasmia under våren 2019 har en rad anmärkningsvärda transaktioner och omständigheter kommit till styrelsens kännedom. Det har i samband med detta framkommit att också en tidigare skatterevision genomförts under 2014-2016 där man uppmärksammat ett flertal transaktioner som genomförts under flera år på miljonbelopp vilka ej bokförts i bolaget.

Därutöver har transaktioner gällande bolagets patenträttigheter genomförts på ett, enligt oberoende patenträttsjurister, tveksamt sätt. Dessa mellanhavanden och transaktioner har skett mellan Oasmia och de av dess före detta arbetande ordförande Julian Aleksov och hans före detta svärfar, den tidigare ledamoten Bo Cederstrand kontrollerade bolagen Alceco International och Ardenia Investments, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

”Vår analys av de första resultaten av den pågående skatterevisionen, och även fakta som nyligen delgivits oss från den tidigare skattrevisionen, ger oss inget annat val än att överlämna dessa resultat till relevanta polismyndigheter för vidare utredning”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia.

Styrelsen har därutöver utsett en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman som är planerad till den 26 september 2019.

Trolig avnotering att vänta

Oasmia Pharmaceuticals styrelse bedömer också att bolaget sannolikt kommer att avnoteras från börserna i New York och Frankfurt.

Styrelsen har inlett en granskning för att bedöma huruvida likviditet och andra potentiella fördelar med börsnoteringarna i New York och Frankfurt uppväger de relaterade kostnaderna och det administrativa compliance-arbetet.

Medan slutliga beslut kommer att fattas först efter att granskningen är klar är det sannolika resultatet att Oasmia kommer att avnoteras från båda börserna och kommer att avsluta amerikansk myndighetsrapportering före utgången av 2019.

ANNONS
ANNONS

Urusel rapport

Oasmia presenterade även sin rapport för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Resultatet efter skatt blev till minus 48,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 32,1 Mkr i samma kvartal förra året.

Samtidigt minskade nettoomsättningen till 0,3 miljoner kronor, ett tapp på 500.000 kronor jämfört med fjärde kvartalet 2018.