Hygienbolaget Essity redovisar en omsättning som var något högre än väntat i fjärde kvartalet. Det justerade ebita-resultatet var något lägre än väntat medan nettovinsten var högre än analytikerna väntat sig. Bolaget ökar utdelningen till 6,25 kronor (5,75), väntat var 6,56.

ANNONS

Omsättningen steg 8,3 procent till 33 686 miljoner kronor (31 112). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 33 121. Den organiska tillväxten var 3,6 procent.

Justerat ebita-resultat blev 4 742 miljoner kronor (3 451), väntat var 4 840 miljoner kronor. Den justerade ebita-marginalen ökade med 3 procent till 14,1 procent.

”Resultatet påverkades positivt av högre priser, bättre produktmix, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar uppgående till 206 MSEK, varav 202 MSEK var relaterade till besparingsprogrammet. Investeringar i ökad tillväxt och högre kostnader för incitamentsprogram ökade försäljnings- och marknadsföringskostnaderna. Högre distributionskostnader samt lageromvärdering till följd av lägre råvarupriser påverkade resultatet negativt”, skriver Essity.

Bolaget skriver vidare att lägre massapriser har lett till prispress i marknaden för consumer tissue. Inom det affärsområdet har Essity slutfört vissa förhandlingar och avtalat om prissänkningar i Europa. Det rör sig om justeringar på i genomsnitt ett lågt ensiffrigt tal och kommer att ha en påverkan under första kvartalet 2020.

Rörelseresultatet blev 4 538 miljoner kronor (3 216). Rörelsemarginalen var 13,5 procent (10,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 4 540 miljoner kronor (3 256), med en justerad rörelsemarginal på 13,5 procent (10,5).

Resultatet efter skatt blev 3 046 miljoner kronor (3 617), analytikerkonsensus 2 824.

ANNONS
ANNONS

Essity föreslår 6,25 kronor i utdelning (5,75), väntat 6,56.

Essity, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 33 686 33 121 1,7% 31 112 8,3%
Rörelseresultat 4 538 3 216 41,1%
Rörelsemarginal 13,5% 10,3%
Rörelseresultat, justerat 4 540 3 256 39,4%
Rörelsemarginal, justerad 13,5% 10,5%
Nettoresultat 3 046 2 824 7,9% 3 617 -15,8%
Utdelning per aktie, kronor 6,25 6,56 -4,7% 5,75 8,7%

Konsensusdata från Factset