En historiskt svag krona – och en nedåttrend som inte ser ut att ge med sig – kan orsaka stor skada på den svenska ekonomin. Nu växer vågen av kritik mot Riksbanken.

ANNONS

Det skriver Bloomberg. Den svenska kronan har haft årets brantaste ras av världens stora valutor, och inget trendbrott är ännu i sikte – om inte Riksbanken gör någonting.

Kören av röster som beklagar sig över situationen och Riksbankens agerande växer sig starkare, menar artikelförfattaren Rafaela Lindeberg. Detaljhandeln är en av de industrier som påverkats mest av den svaga kronan och en allt dyrare import. Lindberg poängterar dock att försvagningen av kronan haft en omvänd effekt på Sveriges inflation än vad man normalt sett väntar sig då en valutakurs faller – den har stannat av.

Riksbankens estimat för inflationen har varit helt fel under fyra av de sex senaste månaderna – den senaste prognosen var hela 0,5 procentenheter ifrån den faktiska inflationen. Enligt artikeln är det nu många som undrar varför Riksbanken inte agerar. Myndigheten förnekar att man försöker försvaga kronan.

”Den fördel vi tror att vi får genom en svag krona är bara en illusion”, menar Günther Mårder, vd för Företagarna.

Några företag har dragit nytta av utvecklingen i kronan. Volvo rapporterade en valutavinst på 1,6 miljarder kronor under 2018, och SKF räknar med 140 miljoner kronor extra bara under första kvartalet i år. Den svenska ekonomin expanderade också i högre takt än väntat under förra året, mycket tack vare ökad export, skriver Lindeberg.

Även Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, är tveksam till om det finns några fördelar med en svag krona:

”Jag har hört flera utländska investerare säga att situationen i Sverige är för komplicerad, och att de inte vill investera mer efter att ha bränts av Riksbanken”, säger hon enligt artikeln.

ANNONS
ANNONS

Osäkerheten kring kronan och Riksbankens prognoser gör att företag är mindre villiga att höja priserna och investera mer i Sverige, skriver Lindeberg. Dock är det, enligt Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, först vid ”långvarig och bestående försvagning” som det finns anledning att vara orolig.

Breman har svårt att se vad som i dagsläget skulle kunna bryta nedåttrenden – förutom ett ingripande från Riksbanken.

LÄS ÄVEN: Lysande kvartalsrapport från Volvo [Dagens PS] >