Från start försökte Joe Biden genomföra sin stora satsning på förnybar energi och elektrifiering i USA. Men demokraternas förslag hölls tillbaka av en enda senator från West Virginia. Bill Gates och två fackföreningar fick en avgörande roll när Joe Manchin ändrade sig.

ANNONS

För inte länge sedan kunde USA rösta igenom klimatpaketet Build Back Better, där den federala staten lägger ner 3 500 miljarder dollar på att sänka sina utsläpp. Man hoppas att få bort lika stora utsläppsnivåer som en kombination av Frankrikes och Tysklands gemensamma nivåer. På kort tid hoppas man att programmet ska leda till en reduktion av utsläpp på 2,5 procent.

I Charleston, West Virginias huvudstad, satt det länge stora anslag som gjorde reklam för kolkraft. Delstaten är hem för USA:s största kolindustri samtidigt som snittinkomsten är låg. Stödet för kolindustrin är stort. Alla delstatens valdistrikt röstade på Donald Trump. Men i senaten sitter en representant för Demokraterna, Joe Manchin, sedan mer än ett decennium.

Möjligtvis är det för att han har varit obrottsligt lojal med kolindustrin och betecknas som den mest konservativa demokraten i hela senaten, som är den ena av den amerikanska kongressens kamrar.

Bill Gates byggde relation med Manchin

Det som hände efter valet 2022 var att Manchin därtill fick en vågmästarroll i senaten. När Biden-administrationen lade fram sitt klimatpaket – Build Back Better – valde Manchin att helt enkelt blockera detsamma.

Bill Gates förklarar i en intervju med Bloomberg Greens podd Zero att han redan hade förutsett en sådan händelseutveckling innan ett regeringsskifte ens hade kommit till stånd. Han hade redan börjat knyta kontakt med Manchin och inlett en typ av övertalningskampanj.

I samarbete med den demokratiska majoritetsledaren Chuck Schumer och ett antal andra demokrater försökte han övertyga Manchin om att släppa igenom Build Back Better trots eventuell ekonomiska skada för den egna delstaten.

Den skatt på koldioxid som demokraterna i USA ville finansiera gröna energislag med var särskilt impopulär i West Virginia.

När Gates valde att försöka lobba mot politikerna i energiutskottet talade han med alla som satt där, men med särskilt fokus på Manchin. Vägen till framgång i att övertyga den demokratiske senatorn låg i att locka med en ersättning för de jobb som skulle försvinna. Men också i att trycka på hur nödvändigt det är att just USA går i bräschen för omställning, berättar Bill Gates i intervjun.

Facket avgjorde

Det konkreta förslag som han skulle lägga fram för Manchin var att de arbetare som tidigare hade varit anställda i kolindustrin nu kunde få andra jobb – Gates föreslog att man i stället skulle börja bygga upp små modulära kärnkraftverk i delstaten, och att detta skulle kunna bli en ny inkomstkälla. Han backade upp det med ett konkret förslag om ett bolag som han själv investerar i. Samtidigt började batteribolag och forskningsbolag att etablera sig i West Virginia.

ANNONS
ANNONS

Manchin lyssnade, men samtalen avstannade återigen på grund av den tilltagande inflationen, som senatorn inte var beredd att förbise.

Det var egentligen först i samband med att de amerikanska fackföreningarna, inklusive AFL-CIO och United Mine Workers of America, kom med nya förslag om kompensation till anställda i kolindustrin, som Manchin gav med sig. Det handlade om att öka ersättningen till dem som drabbas av lungsjukdom i kolbranschen, och om nya skatteregler som gynnar den amerikanska råvaruindustrin. Under sommaren gav Manchin med sig och Build Back Better kunde i sin helhet röstas igenom.