Dagens PS

Miljardtapp för Swedbank efter penningtvättshärvan

Swedbanks nye vd Jens Henriksson. (Foto: TT)
Swedbanks nye vd Jens Henriksson. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 23 okt. 2019Publicerad: 23 okt. 2019

Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Så här kommenterar Joakim Bornold, analytiker på Söderberg&Partners, Swedbank-rapporten:

“Swedbank har tappat en miljard i vinst jämfört med samma kvartal förra året. Det är helt klart så penningtvättsskandalen kostar en hel del pengar”, säger Bornold till Dina Pengar i Expressen.

Och så här skriver DN:s Dan Lucas: “Swedbanks bekymmer med penningtvätt är inte över”.

Aktien faller omkring 3 procent i öppningen av Stockholmsbörsen, rapporterar Di-TV.

De totala intäkterna uppgick till 11.226 miljoner kronor (11.076), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6.553 miljoner kronor (6.326), väntat 6.617 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3.297 miljoner kronor (3.336), väntat var 3.270 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -5.164 miljoner kronor (-3.998).

ANNONS

I kostnaderna ingår en reservering för moms avseende åren 2016–2019, vilket har belastat kvartalet med 256 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster och nedskrivning blev 6.062 miljoner kronor (7 079), väntat var 6.356 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 154 miljoner kronor (117).

Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgår till 66 miljoner kronor (0). Nedskrivningen är hänförlig till varumärket PayEx.

Rörelseresultatet blev 5.841 miljoner kronor (6.962), väntat var 6.106 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4.663 miljoner kronor (5.525), väntat var 4.772 miljoner kronor.

Swedbanks nya vd Jens Henriksson uppger i en kommentar att han har tre huvudprioriteringar framöver.

För det första kommer han att lägga mycket tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställts skyndsamt samt att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att kunna slutföra sina utredningar. En viktig hållpunkt i närtid blir slutsatserna av de svenska och estniska tillsynsmyndigheternas utredningar, som förväntas slutföras i
början på nästa år

ANNONS

För det andra måste Swedbank fortsätta att utveckla sina erbjudande då allt fler interaktioner blir digitaliserade.

För det tredje skall storbanken fortsätta att arbeta med sitt hållbarhetsarbete.

Swedbank upplever också en avmattning. Osäkerheten om de makroekonomiska utsikterna påverkar affärsklimatet.

“Vi ser också en avmattning på våra hemmamarknader, även om alla fyra ekonomier fortsätter att visa ekonomisk tillväxt understödd av den inhemska konsumtionen. Sverige och de baltiska länderna står dock väl rustade för att hantera en konjunkturavmattning. Bostadsmarknaden i Sverige är stabil och hushållens finansiella ställning är stark med hög
sysselsättning, goda realinkomster och ett högt sparande”, skriver Henriksson i rapporten.

Swedbank-chefen ser en hård konkurrens inom samtliga produktområden. Banken måste enligt honom snabbt kunna leverera nya lösningar.

Swedbank, MkrQ3-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018
Intäkter11 22611 1630,6%11 076
Räntenetto6 5536 617-1,0%6 326
Provisionsnetto3 2973 2700,8%3 336
Rörelsekostnader-5 164-3 998
Rörelseresultat före kreditförluster6 0626 356-4,6%7 079
Kreditförluster-154-312-117
Rörelseresultat5 8416 106-4,3%6 962
Nettoresultat4 6634 772-2,3%5 525

Konsensusdata från Factset

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS