Svenskar sparar allt mer, under det andra kvartalet fylldes bankernas räntefria konton med 78 miljarder kronor. Det blir dock ingen ökning på kontona eftersom räntan är noll och en inflation som beräknas ligga runt två procent i fler år framöver.

ANNONS

Enligt SEB:s Sparbaro­meter kommer kontosparandet på första plats bland hushållens sparande under det andra kvartalet.

I rena siffror handlar det om 78 miljarder kronor under årets andra kvartal som fyllde bankernas sparkonton.

Inte så konstigt

Att detta sker, trots att bankerna inte betalar någon ränta och att inflationen ligger runt två procent vilket gör att pengarna blir mindre värda över tid, är inte så konstigt menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

”I tider av ökad osäkerhet hål­ler hushållen hårdare i plån­boken. Hushållen har lärt sig värdet av en sparbuffert under pandemin”, säger han till Di.

Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar Bank håller med om pandemineffekten – ”när vår sociala rörlighet begränsades blev det för en del pengar över”, säger hon.

Länsförsäkringar Bank har sett kapitalet på sina räntefria konton öka med drygt 22 procent sedan 2019.

Bra att ha tillgängliga pengar

”Det känns bra att ha till­ gängliga pengar om något skulle inträffa och när det är för riskabelt att spara på aktiemarknaden”, säger Emma Persson och klargör samtidigt att betala av lån med hög ränta kan vara ett bra alternativ till sparkonton.

ANNONS
ANNONS

”Men se till att du också har mer tillgäng­liga pengar om något skulle inträffa. Det är inte säkert att du får låna mer av banken den dagen det behövs som mest.”

Läs även: Svenska pensionssparare hotas av kinesisk kris [Dagens PS]