Riksbankskommittén presenterar nu flera nya förslag kring styrningen av Riksbanken och enligt förslagen skall banken få ett tydligare ansvar för den finansiella stabiliteten. Det framgår av ett inlägg av Riksbankskommittén på DN Debatt.

DN Debatt nämner Riksbankskommittén totalt åtta olika områden. Bland annat föreslås antalet direktionsledamöter bantas till fem stycken.

Enligt kommittén skall Riksbanken inte åsidosätta målet om en låg och stabil inflation, bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning.

1. Lagstadgad realekonomisk hänsyn och riksdagens godkännande vid förändringar av prisstabilitetsmålet.
2. Tydligare ansvar för finansiell stabilitet.
3. Regler för upplåningen till valutareserven. Riksbanken skall kunna låna upp utländsk valuta av Riksgälden motsvarande av 5 procent av BNP.
4. Fem direktionsledamöter och en tydligare roll för riksbankschefen. Sänkning av antalet direktionsledamöter och inför en ansökningsprocess. Endast ett omval skall godkännas.
5. Den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks.
6. Utökat ansvar för kontanthanteringen i samhället. Riksbanken skall bidra så att det finns betryggande tillgång på kontanter i hela Sverige. Riksdagen fattar beslut om eventuell e-krona.
7. Utökat ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap. Det innebär bland annat centralbanken skall kunna övergå i en krigsorganisation och kunna se till att viktiga företag kan göra betalningar även i händelse av kris.
8. Proportionalitetsprincip och hållbar utveckling.

ANNONS
ANNONS