Nordea Banks vinst har inkommit sämre än väntat. Rörelseresultatet var 5,2 procent lägre än vad marknaden förväntat sig. Storbanken vars aktie nu faller med hela 4 procent i börsöppningen ska se över sina mål och Nordea-chefen uppger att det behövs ytterligare åtgärder för att stärka resultatet.

De totala intäkterna uppgick till 2 141 miljoner euro (2 578), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 071 miljoner euro (1 110), väntat 1 103 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 743 miljoner euro (800), väntat var 762 miljoner euro.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 961 miljoner euro (1 424), väntat var 999 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 61 miljoner euro (59).

Rörelseresultatet blev 900 miljoner euro (1 365), väntat var 949 miljoner euro.

Nettoresultatet blev 681 miljoner euro (1 115), väntat var 731 miljoner euro.

ANNONS
ANNONS

Resultatet per aktie blev 0,17 euro (0,28).

K/I-talet var 55 procent (45). Avkastningen på eget kapital 9,1 procent (14,3).

”Affärsklimatet för Nordea förblir stabilt med fortsatt utlåningstillväxt, pressade marginaler och utmanande förhållanden för vår marknadsgarantverksamhet. De åtgärder
som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar. Det är emellertid viktigt att poängtera att det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat”, skriver vd Casper von Koskull.

Nordea-chefen är samtidigt inte nöjd med resultatet.

”Med det sagt, är vår prestation inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i
regelefterlevnads- och systeminfrastruktur, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver”, skriver Koskull.

Storbanken kommer bland annat att se över sina finansiella mål. Bakgrunden är bland annat de krav som kommer genom bankunionen.

”Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för
tredje kvartalet 2019”, skriver Nordea-chefen.

Nordea, MEUR Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Intäkter 2 141 2 168 -1,2% 2 578
Räntenetto 1 071 1 103 -2,9% 1 110
Provisionsnetto 743 762 -2,5% 800
Rörelseresultat före kreditförluster 961 999 -3,8% 1 424
Kreditförluster -61 -51 -59
Rörelseresultat 900 949 -5,2% 1 365
Nettoresultat 681 731 -6,8% 1 115
Resultat per aktie, EUR 0,17 0,28

Konsensusdata från Factset