Så mycket skär banken ner på den årliga kostnadsnivån.

Enligt TT genomför Handelsbanken (SHB) ett sparprogram i syfte att sänka kostnadsnivån med cirka 1,5 miljarder kronor och under nästa år räknar banken med effekter av åtgärden.

Banken åker på en smäll på 900 miljoner kronor under det tredje kvartalet, visar rapporten, och det handlar om en omstruktureringskostnad.

Nyhetsbyrån, vars artikel publiceras av bland andra SvD, uppger att SHB:s rörelsevinst under den aktuella rapportperioden blev 4.641 miljoner kronor vilket kan jämföras med Q3 i fjol då rörelsevinsten låg på 5.344 miljoner kronor.

Det ska sägas att analytikerna i snitt hade kalkylerat med en rörelsevinst på 5,67 miljarder kronor i år.

ANNONS
ANNONS

I övrigt kan nämnas att bankens räntenetto under det tredje kvartalet landade på 8.047 miljoner kronor. I fjol blev räntenettot 7.862 miljoner kronor.

Samtidigt ökade provisionsnettot till 2.724 miljoner kronor från 2.624 miljoner kronor, framgår det.

När det gäller intäkterna steg dessa till 11.113 miljoner kronor jämfört med 10.728 miljoner kronor under samma period i fjol.

Kostnaderna gick upp till 6.282 miljoner kronor från 5.156 miljoner kronor. Däremot minskade Handelsbanken sina kreditförluster från 230 miljoner kronor under Q3 2018 till 192 miljoner kronor i år.