JP Morgan Chase ska betala 65 miljoner dollar i en förlikning för tidigare försök till manipulation av referensräntan Isdafix.

Det uppger myndigheten CFTC, som ansvarar för regleringen av terminskontrakt och optioner.

CFTC säger att man har funnit att banken under en femårsperiod, som startade 2007, har försökt manipulera Isdafix för att gynna sina positioner med derivat.

Isdafix är ett slags referensränta som används för att bestämma priset på så kallade ränteswappar.

ANNONS
ANNONS

CFTC tillägger att JP Morgan har varit väldigt mötesgående i undersökningen och tagit betydande åtgärder för att rätta till problemen.