Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 10 728 miljoner kronor (10 248), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 755.

Räntenettot för Handelsbanken, vars vd och koncernchef nu tvingar bort, enligt Di, uppgick till 7 862 miljoner kronor (7 587), väntat 7 972 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 2 624 miljoner kronor (2 355), väntat var 2 517 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till -230 miljoner kronor (-217).

Rörelseresultatet blev 5 344 miljoner kronor (5 424), väntat rörelseresultat var 5 356.

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 4 106 miljoner kronor (4 173), analytikerkonsensus 4 068.

Nu stundar enligt Dagens Industri effektiviseringar på Handelsbanken. I klartext innebär det att 1 600 årsarbeten/tjänster ska bort.

Handelsbanken, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Intäkter 10 728 10 755 -0,3% 10 248
Räntenetto 7 862 7 972 -1,4% 7 587
Provisionsnetto 2 624 2 517 4,3% 2 355
Kreditförluster -230 -217
Rörelseresultat 5 344 5 356 -0,2% 5 424
Nettoresultat 4 106 4 068 0,9% 4 173

Konsensusdata från Factset