Christer Gardell ingår nu i Nordea Banks valberedning inför årsstämman 2019. Cevian Capital visade den 21 december 2018 upp ett innehav på cirka 2,3 procent av aktierna i Nordea Bank och meddelade då en förväntan om att ingå i valberedningen.

Som en följd av detta har valberedningen i dag godkänt Cevian Capitals begäran om en plats i valberedningen och utsett Christer Gardell som ytterligare ledamot i valberedningen.

Valberedningen fortsätter sitt arbete och räknar med att ha slutfört sitt uppdrag i februari 2019, så att förslagen finns med i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman, enligt ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Valberedningen består av Kari Stadigh, verkställande direktör och koncernchef för Sampo plc, valberedningens ordförande, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Hans Sterte, chef för Investment Management hos Alecta, Risto Murto, vd för Varma

Björn Wahlroos, styrelsens ordförande, Christer Gardell, managing partner och medgrundare, Cevian Capital.